Våre tjenester

Solid maskinentreprenør
med bred kompetanse

Vi har en stor maskinpark og løser oppgaver i nærområdet raskt og effektivt.

Gjennom mange år i bransjen har vi opparbeidet oss et godt omdømme i lokalmiljøet, og Glømmen entreprenør er ansett som en solid og effektiv samarbeidspartner blant små og store kunder.

Våre medarbeidere representerer bred kompetanse innen anleggsarbeid, og selskapet er godkjent for ansvarsrett i klasse 2 av Statens Bygningstekniske Etat.

Vi har utført arbeid for Statens Vegvesen, fylkeskommunen, kommuner, næringsliv og privatpersoner, og disponerer en stor maskinpark med riktig utstyr til de fleste oppdrag.

Vi håndterer alt fra store og små transportoppdrag til komplette jobber med større boligfelt og tomter. Det være seg graving, massetransport, planering og installering av komplette VVA-anlegg. m.m.

Vi utfører også drift og vedlikehold av vei i distriktet.Bunnsolid kvalitet fra grunnen av